Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Jézus példáját követve újjászülethetünk és életünket a szeretet, béke, öröm, és jólét hatja át. Váljon teljességetekre.

„Jézus nem tanult bölcsként járt az emberek között. Nem hivatkozhatott a diplomáira és egyetemi fokozataira, nem volt pandit vagy tudós. Egyetlen művészet vagy tudományág terén sem rendelkezett jártassággal vagy tökéletes ismerettel. Nem intézett az emberekhez zengzetes szónoklatokat, és nem tartott bölcselkedő prédikációkat. Amikor megszólalt, röviden és tömören beszélt. Példabeszédei mindig velősek, szinte aforizmaszerűek voltak, de szavaiból olyan rendkívüli erő áradt, mely nem e világból való. Jézus szavai elevenen izzottak. Beleégették magukat az őt hallgatók tudatának legmélyébe.

Mi lehetett az oka ennek?
Amikor Jézus beszélt, áldott szavai a határtalan szeretet és a végtelen isteni könyörület mélyéről fakadtak, amelyet újra meg újra áthatott annak mindent felemésztő vágya, hogy jót cselekedjen az emberiséggel: szolgáljon, segítsen és üdvözítsen. A megtisztítás, a felemelés és az emberiség üdvözítésének könyörületessége jellemzi a krisztusi szívet. Ez a szeretet olyan isteni erővel itatta át szavait, hogy mindazok, akik olyan szerencsések voltak, hogy hallhatták, örökre szívükbe zárták őket.”

Részlet Srí Szvámí Sivánanda Utak a Boldogsághoz c. könyvéből.

Ezért a szemünkkel lássuk a jót, fülünkkel halljuk a jót, ajkaink kedvesen szóljanak, hogy másoknak szavaink vigaszt nyújtsanak, kezeink szelíden szolgáljanak. Ha körülményeid nem engedik az aktív szolgálatot, akkor minden nap megteheted, hogy a világ javáért, mások jólétéért mondasz egy imát “Óh Uram adj békét, megértést és anyagi jólétet minden embernek.”

Jézussal kapcsolatos tanításokat itt találod:

További spirituális tanításokat ide kattintva találsz.