Hegyi beszéd

HEGYI BESZÉD

Sivánanda mester nagyon egyszerű és érthető magyarázata Jézus hegyi beszédéhez.

“Jézus teológiai tantétele a hit Isten atyai mivoltában és az emberi testvériségben. Az istenséget három személy alkotja: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez a kereszténységben a Szentháromság. Minden ember testvére egymásnak, mivel mindnyájan Isten családjának a tagjai. Ha Krisztus tanítása megvalósul, akkor nem lesz több háború.

Íme a hegyi beszéd lényege:

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.

Boldogok, akik szomorúak, mert megvigasztalják őket.

Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.

Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.

Belső tisztaság, szelídség, megbocsátás, a rosszat jóval viszonozni – ezek a kereszténység megkülönböztető jegyei. Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik.

Jézus nagy hangsúlyt fektetett Isten szeretetére, embertársaink és a törvény szeretetére. Az Istenben való hit Jézus központi tanítása.”

Kövesd Jézus Krisztust és hegyi beszédének tanításait! Jézus azt mondta: „Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is! Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is!” Ez kezdetben nagyon nehéz. A bosszú régi szanszkárái (lenyomatai) – „szemet szemért, fogat fogért”, „kölcsönkenyér visszajár” – mind a megtorlásra ösztönöznek. De neked nyugodtan kell várnod. Elmélkedj és meditálj! Végezz vicsárát, vagyis kutasd az Önvaló természetét! Ekkor elméd elcsendesül. Ellenséged, aki eddig nagyon dühös volt rád, szintén lecsillapodik, mivel nem ütközik ellenállásba. Ugyanakkor meglepődik és megrémül, mert te bölcsként állsz előtte. Lassacskán hatalmas erőre teszel szert. Ez lebegjen a szemed előtt! Próbáld magadévá tenni ezt az eszményt, de először csak óvatos lépésekkel. Alkoss világos képet az ahinszáról (nem ártásról) és annak mérhetetlen előnyeiről!”

Srí Szvámí Sivánanda (részlet az Utak a boldogsághoz c. könyvből)

Hasonló tanításokat ide kattintva olvashatsz.