Ahinszá – nem ártás

Gondolatok Szvámí Sivánandától az „Utak a Boldogsághoz” című könyvéből.

AHINSZÁ – NEM ÁRTÁS (erőszakmentesség, ártatlanság)

Az ember újjászületéséhez, isteni természetének újra felfedezéséhez vezető úton az első lépcsőfok saját, durva természetének, embertelenségének megváltoztatása. A bölcsek megalkották a leghatékonyabb módszert, mely gyökeréig eltávolítja a durvaságot, a kegyetlenséget az ember tulajdonságai közül.Ahinszát gyakorolni, egyet jelent a bennünk lévő szeretet kiterjesztésével. Az Ahinszá egyetemes, tiszta szeretet. Ahol szeretet van, ott megtalálod az Ahinszát, ahol megvalósult az Ahinszá, szeretetet és önzetlen szolgálatot találsz. Régi korok szentjei, kulturális környezettől, vallási hovatartozástól függetlenül egybehangzóan közvetítették a szeretet, és az önös érdektől mentes szolgálat üzenetét. A napi életben és tevékenységekben megmutatkozó Ahinszá a tökéletes lélek legnemesebb jellemvonása. Az Ahinszá megszakítás nélküli békét, és boldogságot hoz az életünkbe. Az ember oly módon tehet szert erre a békességre, hogy nem árt, nem bánt más élőlényt.

A „nem-ártás”-ban bennfoglaltatik az élet tisztelete, de tartalma ennél mélyebb. Teljes önmegtartóztatást jelent attól, hogy akármilyen fájdalmat, sérelmet okozzunk élőlénynek gondolatban, szóban vagy tettekben. Ártalmatlan elmét, szájat és kezet jelent, az elme olyan irányú tudatos fejlesztését, ahol a gyűlöletet leváltja a szeretet. Az Ahinszá őszinte lemondás, megbocsájtás, spirituális erő és hatalom.

A hétköznapi ember azt gondolja, hogy az Ahinszá egyenlő azzal, hogy fizikailag nem bántalmaz más élőlényt. Ezen túlmenően azonban Ahinszát sértünk akkor is, ha lenézünk egy másik embert, ok nélkül ellenszenvet érzünk, előítélettel vagyunk mások iránt, gyalázunk vagy rágalmazunk valakit, gyűlöletet érzünk valaki iránt, vagy tönkreteszünk egy másik embert.

Minden durva, goromba beszéd Hinszá (erőszak, ártás). Bántóan, türelmetlenül szólni alkalmazotthoz, beosztotthoz Hinszá. Mások érzését megsérteni taglejtéssel, kézmozdulattal, szóhasználattal, hangnemmel és barátságtalan szavakkal Hinszá. Nyilvánosan megalázni valakit, vagy szándékosan udvariatlannak lenni megmagyarázhatatlan Hinszá. Egyetérteni, közömbösen szemlélni mások durva tetteit közvetett Hinszá. Elmulasztani, elutasítani mások fájdalmának, kínjainak enyhítését Hinszá. Kerüld el a durvaság, az erőszak minden formáját, legyen az közvetett vagy közvetlen, pozitív vagy negatív, azonnali vagy késleltetett!

Ha az Ahinszát gyakorlod, készülj arra, hogy kritizálni fognak, helytelenítik majd a viselkedésed, sértések, támadások érnek. Az Ahinszá hősies bátorság, csak félelemtől mentes érheti el. Az erőszakmentességet gyenge nem gyakorolhatja. Olyan ember, aki rettenetesen fél a haláltól, és nincs benne elegendő erő és kitartás az ellenálláshoz, nem jut eredményre. Az Ahinszá a jellem értékmérője.

Amikor gyűlölettel, bosszúállással kapcsolatos gondolataid támadnak, próbáld elsőként a tested és a beszéded irányítani. Ne mondj ki durva, kritizáló szavakat! Ne bánts meg másokat! Ha ezt tudatosan és sikeresen gyakorlod néhány hónapon át, a negatív gondolataid nem tudnak kifelé megmutatkozni, és hamvaikba halnak. Rendkívül nehéz ezeket a gondolatokat ellenőrzés alatt tartani anélkül, hogy folyamatosan kontrollálnád a tested és a beszéded. Mondd ki reggelente néhányszor fennhangon: „Ma szavaimmal nem fogok megbántani senkit sem.”. Lehet, hogy százszor is elvéted. Nem számít! Lassan felülkerekedsz. Ellenőrizd szavaid lendületét! Tarts Maunát (csendet) naponta 30-60 percig!

Gyakorold a megbocsájtást! Gondold azt magadban: Ő egy gyermeki lélek. Akaratlanul tette, amit tett. Megengedem magamnak, hogy megbocsássak. Mit érnék el azzal, ha visszavágnék? Lassan szabadulj meg az Abhimana-tól (büszkeség, dölyf, hiúság), mert e tulajdonság a fő oka az emberi szenvedéseknek.

Végül vizsgáld meg a gondolataidat. Soha ne gondolj bántóan senkire! Az Egyetlen Én lakik mindenkiben. Mindannyian az Egyetlen Úr megnyilvánulása vagyunk. Ha mást bántasz, magadnak is fájdalmat okozol. Ha szolgálatot teszel másoknak, szolgálod magadat is.

Szeress mindenkit! Tégy szolgálatot mindenkinek! Ne gyűlölj senkit! Ne árts senkinek, sem gondolatban, sem szavakban vagy tettekben! Próbáld felfedezni a benned lévő Én-t másokban is! Ez elvezet az Ahinszához.

Ha megfelelsz az Ahinszá feltételeinek, elérted az erkölcsi tisztaságot. Ahinszá a sarokkő. Minden erény az Ahinszá körül forog. Az Ahinszá a lélek ereje. A gyűlölet elolvad, ha szeretet van jelen. Az Ahinszá-nál nincs nagyobb hatalom. Gyakorlása figyelemre méltó mértékben fejleszti az akaraterőt. Aki igaz hittel alkalmazza, megmozgathatja az egész világot, vadállatokat szelídíthet meg, szíveket hódíthat, ellenségeket fegyverezhet le. Elvégezhet és meg nem történtté tehet dolgokat. Az Ahinszá hatalma csodálatosabb és finomabb, mint az elektromosság vagy a mágnesesség. Ha precizitással alkalmazod, csodákra leszel képes. Rendelkezhetsz az elemek, a természet erői felett.

Szinte lehetetlen a teljes és feltétlen Ahinszá megvalósítása még a legöntudatosabb szerzetes vagy Szanyászin számára is. Ehhez el kellene kerülni, hogy megöljön számtalan teremtményt, amikor sétál, ül, étkezik, lélegzik, alszik vagy iszik. A földön nem találunk egyetlen abszolút „nem-ártót” sem. Életeket kell elvenned, hogy élhess. Egyike az Iskoláknak azt tanítja, hogy az útonálló gyilkosa nem követett el Hinszát, mert tettével meggátolta további emberéletek elvételét. Az Ahinszá és a Hinszá viszonylagos kifejezések. Ha az ember veszélyben van, és ennek elhárítására arányos mértékű erőszakot alkalmaz, az nem tekinthető ártásnak. A nyugati ember gyakran segíti halálba lovát, kutyáját, ha haldokolnak, és nincs remény a gyógyulásra, annak érdekében, hogy megrövidítsék szenvedéseiket. A szándék az, ami minősíti tetteinket.

Egy, az élettől visszavonult ember, vagy egy szerzetes nem védheti meg magát erővel, még akkor sem, ha leopárd támad rá. Az Ahinszára törekvő hétköznapi ember enyhébb megítélés alá esik, tiszta, önzetlen szándékból esetenként alkalmazhat ellen-erőszakot. Vigyáznunk kell, mert ha elnézőek vagyunk magunkkal szemben, elménk végletekig kihasználja a lehetőséget, és máris ártó cselekedet közepén találjuk magunkat. Nyújtsd a kisujjad, a karod kell neki.

Ahinszá nem egy irányvonal, hanem fenséges erény. Megvalósítása az egyetlen út Brahman felismeréséhez és eléréséhez. Bárki, aki meg akarja ismerni az Igazságot, gyakorolnia kell az Ahinszát. Az Ahinszában rejtett hatalom van, mely megóvja gyakorlóját. Isten láthatatlan keze az, mely védelmet nyújt. Nem kell félni, mit tehet Ő ellene bármilyen fegyver!

Még ma is élnek olyan emberek, akik vigyáznak arra, nehogy akár a legkisebb fájdalmat is okozzák egy élőlénynek. Cukrot, és rizst tesznek a hangyaboly mellé. Nem gyújtanak lámpát, nehogy elpusztítsanak apró rovarokat. Óvatosan, puha mamuszban közlekednek, nehogy eltapossanak apró bogarakat. Legyenek áldottak ezek az érző szívű emberek.

További tanításokat ide kattintva találsz.