Titok

Titok

Valami nagy titoknak kell itt rejtve lenni
Mi olyan nagy-nagy, olyan szörnyű nagy,
Hogy bárminő okossá tör is önmagát tenni
Fel nem foghatja a bárgyú emberagy.

Rejtve kell itt lenni valami titoknak
Mi oly bonyolult, s oly rettentő nehéz,
Hogy bárminő logikát is koptat
Meg nem értheti a hideg emberész.

Nagy titoknak itt kell lenni rejtve
Mi oly rettentő, akár a hűs halál,
Minek hidegét féljük dideregve
Bár ezer Mennyország nékünk nyitva áll.

Itt kell lenni rejtve a nagy titoknak
Mi oly forró, akár a Nap heve,
S lehetünk bárminő nyitottak
Be sosem telhetünk vele.

Valami nagy titoknak kell itt lenni rejtve
A részecskék dervistáncán túl,
Mit fátyolként hajtva félre egyre
Remegő kezünk Isten után nyúl.

E nagy titkot, mi orrunk elé rejtve
Örök kereső körforgásba hív,
Meg soha nem látja semmi
Csakis egyedül a tiszta emberszív!

-Nandagópa Schönek Zoltán