Jézus

„A mód, ahogyan Jézus élt és tanított egyszerű volt, mégis fenséges. Módszere egyedülálló volt. Amikor megszólalt, röviden, szűkszavúan beszélt, tömören fogalmazott. Szavaiban olyan különleges erő vibrált, mely nem a földi világból eredt, és mélyen beégették magukat a hallgatóság tudatába. Áldott gondolatai a határtalan szeretet mélységéből érkeztek, végtelen isteni könyörülettel áthatva, azzal a szándékkal, hogy jót tegyen az emberiséggel, hogy szolgáljon, segítsen és óvjon.

Jézus vérét adta a kereszten, hogy megváltsa népét. Ma, Isten Királyságában lévő örökös székében könyörületes szíve még jobban vérzik. Korának emberiségéért, akik tudatlanságuk miatt akaratlanul vétkeztek, de a mai, modern kor emberéért is, aki ismeri Jézus életét és tanítását, mely megvilágítja a józan viselkedés ösvényét, és aki mégis csak a sötétség, a tudatlanság, bűn, önzés, érzékiség és boldogtalanság útját akarja járni. Ha az Ő könyörületes szíve vérzik a járatlan vétkesekért, mennyivel több vért hullathat azokért a tévelygőkért, akik elutasítják az Ő világosságát!

Ez lenne az a mód, ahogyan az emberiségnek ki kellene mutatni háláját a Megváltónak? Nem, és ezerszer is nem! Soha sem késő kiigazítást tenni. Tanulmányozd a Bibliát! Meditáláskor idézd fel Jézus isteni, ragyogó alakját. Milyen szelíd, milyen könyörületes, gyengéd és szerető volt! Ennek ellenére önmagával szemben nem volt engedékeny. Következetesen elfordult a Sátántól, nem azért mintha valaha is kísértésbe esett volna, inkább azért, hogy példát mutasson nekünk.

Csábításokkal és kísértésekkel találkozol majd, melyekkel dacolnod kell. Vizsgák, és gyötrelmes helyzetek közelednek, hogy erősítsék elmédet, megtisztítsák szívedet. Tekints ezekre úgy, mint olyan bölcsekre, akik azért érkeztek, hogy felfedjék Jézust benned. Feladni ezeket a próbákat gyengeség. Böjtölni, imádkozni, különbséget tenni és túljutni minden nehézségen az Úr kegyes segítségével szellemi hősiesség.  Tanúsíts alázatot oly módon, hogy mikor győzelmed kivívod, érezd át, tudatosítsd magadban és hangoztasd, hogy az Úr kegyelme segített e győzelem elérésében. Az alázat erény, a gyengeség bűn. Tanuld meg ezt a leckét Jézus Krisztustól! Járd azt az utat, melyet Jézus kijelölt! Éld életed a Hegyi beszéd szellemében! Fedezd fel magadban Isten Királyságát itt és most!”

Srí Szvámi Sivánanda: részlet az “Utak a boldogsághoz” c. könyvéből: Jézus

További tanítások Jézusról: