Jézus példája

Add át magad az isteni bölcsességnek

Sivánanda Mester Jézusról szóló könyvében a „Hegyi beszédet” tartja a legfontosabb isteni kinyilatkoztatásnak, mely Jézus életén keresztül valósult meg.

„Jézus életén keresztül egy általunk követendő példát és tanítást hagyott az emberiségre. Egyike ezen tanításoknak felhívja figyelmünket, hogy igen gyakran esküdözünk az általunk igaznak vélt dolgokra, sőt még a jövőre is megesküszünk. Jézus arra kéri követőit, hogy tartózkodjanak az esküdözésektől mikor az igazságról szólnak.”

Sivánanda Mester magyarázata szerint az esküdözés ugyanis nem más, mint az egó.

„Senki sem tudja vagy ismeri a teljes igazságot, de mégis mindenki kész Istenre esküdni ezen igazságok kapcsán.”

Sivánanda Mester hozzáfűzi, hogy óvatosabban kell fogalmazni, mert csakis Isten rendelkezik az igazságról való tudással, mi legfeljebb azt mondhatnánk, hogy „legjobb tudásom és hitem szerint ezt, vagy azt tartom igaznak” ezáltal elkerüljük az ítélkezést.

„A jövőt illetően, vágyainkat vizsgálgatva – legyenek azok spirituálisak vagy földiek – célszerűbb őket áhítatos ima formájában elmélyíteni és Isten kegyelmére bízni a kivitelezésüket. Mindkét esetben úgy spirituális, mint földi értelemben soha ne feledjük, hogy a jövő Isten kezében van – ezen igazság a vallásosságra szintúgy igaz.”

Sivánanda Mester felhívja figyelmünket arra, hogy mindig emlékeznünk kell az isteni útra, az Isteni akaratra. Tisztában kell lennünk azzal, hogy saját akaratból és saját fejünk után menve nem jutunk messzire.

„A haladás kulcsa az, hogy felismerjük az Isteni akarat voltát, mert csakis így, Istennel a szívünkben, a szeretet által leszünk képesek előre jutni és megváltoztatni környezetünket. Csakis a szívünkben rejlő Isteni szeretet által mentesülhetünk a dogmáktól, az elavult hiedelmektől, rituáléktól és felemelkedhetünk az Isteni akarat és kegyelem által, követve a Jézusi példát. Jézus maga Isten.”

További tanításokat Jézusról ide kattintva találsz.