Jézus születése

Jézus születése – ki ne hallott volna az angyalok megjelenéséről, a három királyok történetéről, a kis Jézus születéséről a jászolban?
Mégis érdemes mindezt felidézni újra és újra legalább Szent Karácsony ünnepén. Fogadjátok szeretettel Mesterünktől Szvámí Sivánandától, az indiai szenttől:

Kétezer évvel ezelőtt az isteni erő testet öltött ezen a bolygón, hogy megmutassa az emberiségnek az örök élethez vezető dicső utat egy olyan földi életen keresztül, amely méltó Istenhez. Jézus nem hétköznapi ember volt, hanem az isteni erő és szeretet földi megtestesülése, aki meghatározott isteni céllal érkezett közénk. Eljövetele az isteni terv végrehajtásának érdekében történt, a világ fejlődésére. Ezt már születésének körülményei is világosan megmutatják.

Jézus születésének körülményei és jelentősége

Jézus születésének időpontja és körülményei fontos spirituális törvényt fednek fel. Jézus Krisztus nem fényűző palotában látta meg a napvilágot. Nem jómódú, tanult emberek gyermeke volt. Nem fényes nappal született, hogy rögtön mindenki hírét vegye, hanem egyszerű, szerény helyen: egy jászol sarkában. Szülei alázatos és szegény emberek voltak, akik szeplőtelen és istenfélő életükön kívül mással nem büszkélkedhettek. Jézus sötétségben érkezett, az éjfél homályában, amikor senki nem tudott róla, kivéve néhány áldott isteni lelket.

A fentiek rámutatnak arra, hogy a spirituális ébredés pusztán azoknak adatik meg, akik szívük mélyéig alázatosak, jámborak, ún. „lelki szegények”. Az igazi alázat megléte az egyik legszükségesebb alapfeltétel. Ezt követi az egyszerűség, az áhítat és a földi javakról, valamint a tanultság büszkeségéről való lemondás. Legvégül, éppúgy, ahogyan Krisztus ismeretlenül érkezett e világba a sötétség leple alatt, a krisztusi lélek is abban az emberben jelenik meg, akiben teljes az önmagáról való lemondás, önmaga feladása.

Ez az isteni létre való születés. Ennek a születésnek a titka volt az, amit az Úr Jézus évszázadokkal ezelőtt kegyesen elmagyarázott a jó Nikodémusnak. A jóember nemigen fogta fel, mit is ért Jézus azon, hogy az embernek újra meg kell születnie, ha Isten országába be akar lépni. „Hogyan lehetséges ez?” – kérdezte Nikodémus. Ekkor Jézus elmagyarázta, hogy az a születés bennünk megy végbe – nem a test születése, hanem a Lélekben való megszületés. Erre a benső spirituális születésre van szükség ahhoz, ha valaki a Legfőbbet szeretné elérni, és meg akarja tapasztalni a valódi boldogságot.

További karácsonyi tanításokat itt találsz: