Rádhá

Rádhá az emberi formát öltött Isten, Krisna kedvese.

Kettejük kapcsolata a tökéletes Isteni szerelem. Isten és Híve közötti legmagasabb rendű szeretet kifejeződése.

Rádhá az isteni odaadás, a szolgálat megtestesítője.

De kicsoda Rádhárání? Nem más, mint a Krisnából áradó szépség és vonzalom kibontakozása. Ez a Rádháként kiteljesedő vonzerő tehát Krisnából származik. Rádhárání Krisna egy sajátságos energiáját, a Hládiní Saktit személyesíti meg. Így nem is lehet különállónak tekinteni Rádhát és Krisnát; ketten vannak, mégis egyek. A tűztől lehetetlen elválasztani a hőt, miként a Naptól is elválaszthatatlan a fény. A kettő egy és ugyanaz. Hasonlóan, az Abszolút Igazság egyetlen végső szubsztancia (advaja-dnyána), ám néha Rádhá és Krisna különváltan jelenik meg, majd újra egyesül. Ha együtt vannak, élvezik egymás társaságát, máskor az elválás kegyetlen fájdalma kínozza őket, a találkozás leghalványabb reménye nélkül. Ilyen az ő isteni természetük.”
Srídhar Mahárádzs: Az Arany Avatár