Krisna

Krisna az emberi formát öltött Isten, Rádhá kedvese.

Kettejük kapcsolata a tökéletes Isteni szerelem, melyet madhura-ként jellemeznek. Ez az Istennel megélt legmagasabb rendű bensőséges szeretetteljes kapcsolat.

Ő minden tudás birtokosa, s Ő maga a forrása is. A Bhagavad Gítá kinyilatkoztatása által Ő a Dzsagad Guru, azaz a Világ Tanítója.

Krisna szószerinti fordításban azt jelenti, hogy mindenki számára vonzó. Földi megnyilvánulásakor mindenkit boldoggá tett, aki csak vágyott rá. Fuvolájának édes hangjával vigaszt, örömet nyújt minden teremtett lénynek. Kedvteléseivel emlékeztet minket arra, hogy játszani jöttünk a Földre.

 

ÓM Srí Krinája Namaha!

Dicsőség az áldott Krisnának!

További Istenség leírását és a hozzá tartozó mantrát ide kattintva találod.