Üzenet a Mestertől!

Srí Szvámí Sivánanda hangüzenete (részlet az Isteni élet látomása /The Vision of Divine Life/ c. könyvből)

Üzenet Mindenkinek

Te az örökké boldog, halhatatlan Átman (Lélek) vagy, nem ez a romlandó, fájdalmas test! Azért születtél emberként erre a világra, hogy ezt felismerd. Sose felejtsd el ezt, még egy pillanatra sem! Ez életedben a legfőbb kötelességed! Minden más kötelesség másodlagos, és oly módon hajtandó végre, hogy elvezessen az önmegvalósítás pompás céljához.

A fájdalomnak és halálnak e világában próbáld megvalósítani az Önvalót és elérni a felszabadulást! Ne gyere ismét a fájdalom és halál eme világába! Érd el az önmegvalósítást, és örvendezz örökké az Átman-ban!

Létezik egy nagyszerű birodalom, ahol sem éhség, sem szomjúság, se, fájdalom, sem bánat, sem félelem, sem csalódás, sem SZJA, sem ÁFA, sem éjjeli lepkék, sem fegyveres rablók nem léteznek. Tudod, hol található ez a birodalom? Akarod tudni, hol lelhető fel? Ha akarod, most elárulom neked: a saját szívedben!

EZ VAGY TE!

Benned lakozik az univerzum legfelsőbb Ura, életed igazi élete, lelked lelke, valódi lényed. Igazából ez vagy te. Döbbenj rá erre! Milyen csodálatos állapot ez, milyen dicsőség, minő borzongató izgalom! S tüstént érezni fogod, hogy te különbözöl a világtól, és az öt elemből összegyúrt testtől. Rá fogsz döbbenni arra, hogy „Én a halhatatlan Átman vagyok!”

Ez a halhatatlan Átman a mindent átható valóság, az egész univerzum szubsztrátuma (alaprétege). Ezért te egy vagy mindennel! Te vagy minden! Te vagy a mindenség összessége! Érezd mindezt! Nincs értelme papagájként ismételni a védikus formulákat, meg is kell valósítani ezeket! Az igazságnak életed részévé kell válnia!

A SZINTÉZIS JÓGÁJA

E célból nektek adtam a Szintézis Jógáját: Szolgálj mindenkit, szeress mindenkit, adj mindenkinek, tisztítsd meg magad, meditálj, valósítsd meg magad! Nincs értelme a védikus minták ismétlésének anélkül, hogy a gyakorlatba is átültetnéd ezeket!

Valóban érzed, hogy egy vagy mindennel? Akkor a szükséget szenvedők segítségére fogsz sietni. Buzgó leszel a szolgálatban. Bárhol legyen is fájdalom és szenvedés, te oda fogsz menni, és megpróbálod enyhíteni azt.

Érzed azt, hogy saját Önvalód mindenben benne lakozik? Akkor mindenkit szeretni fogsz! Mentes leszel a féltékenységtől, gyűlölettől és rosszindulattól. Hogyan is létezhet a gonosz, ha bölcsesség lakozik a szívedben? A szíved mindörökre kristály-tisztaságú lesz. Adni és adni akarsz majd mindenkinek! Ez az Önmegvalósításra törekvők jellemzője.

Döntsd le a falakat, melyek rabbá tesznek! Tudod, hogy melyek ezek? A vágy, a harag, a kapzsiság és az egoizmus (önzés). A falak nem téglából és cementből, hanem tudatlanságból és tévedésből épültek. Adok nektek egy csodás kalapácsot, amivel szétzúzhatjátok ezeket a falakat. Ez pedig nem más, mint az Átmanon való meditáció, annak érzése és felismerése, hogy „én vagyok a halhatatlan Átman!”

SZÁDHANA

Ugorj fejest a szádhanába (spirituális gyakorlás)! Kezdd el már ma! Csak a rendszeres meditáció adja meg számodra az Átman tényleges felismerését. Kelj fel korán, és meditálj! Vond vissza elmédet és érzékeidet a világtól! Irányítsd belülre figyelmedet! Dzsapázz (mantra ismétlés)! Imádkozz! Az Úr Nevében hatalmas spirituális erő lakozik. Legyen hited! Gyakorolj! Magad fogod felismerni mindezt. Legyél rendszeres a dzsapázásban, a meditáció majd magától eljön. Az Úr maga vezet majd az Ő lótusz lábaihoz vezető királyi úton. Ragaszkodj az isteni Névhez! Ez a legfőbb megmentő napjainkban, a Kali Júgában (vaskorszakban, melyben élünk) .

Ha az elme elcsatangol erre-arra a meditáció során, gyengéden tereld vissza a meditáció tárgyára! Ne küzdj vele! Dzsapázz! Az elme hamarosan tökéletes kontroll alá fog kerülni. Egyidejűleg ezzel, műveld a Vairagját (szenvedélymentességet, vágynélküliséget, a vágyak feletti uralmat), avagy a világi dolgok iránti szenvtelenséget!
Szolgálj! Az önzetlen szolgálat megtisztítja szívedet és képessé tesz téged arra, hogy mélyebb meditációba merülj.

Szeress mindenkit! A kozmikus szeretet minden akadályt elhárít majd az úton, és az Úr Fényével fog ragyogni.
Adj, adj, oszd meg, amid van mindenkivel! Ez a szív kiterjesztésének, a gonosz minőségek felszámolásának és az erények ápolásának legbiztosabb módja.
Gyakorold a Szintézis Jógáját! Végezz minden szádhanából egy kicsit: dzsapázz, meditálj, kirtanozz, gyakorold az ászanákat, pránajámázz, likita dzsapázz (mantra-írás), tanulmányozd a szent szövegeket – mivel ezek mind szükségesek! Mindez gyors fejlődéshez és Önmegvalósításhoz vezet téged, még ebben az életedben!

Ragyogj, mint egy Jógi, mint egy Dzsívanmukta (életében megvilágosodott személy) még ebben az életedben! Áldjon meg téged az Úr!

Hasonló spirituális tanításokat itt olvashatsz.