Újévi tanítás

Meditálj, és hozz békét a világnak!

Mesterünk Srí Szvámí Sivánanda csodálatos tanítása az Újév, új élet kezdéséhez és a világ pozitív irányba való megváltoztatására. Fogadjátok szeretettel és valósítsátok meg e szavakat!

Áldott Halhatatlan Önvaló!

Sok könyvet elolvastál, és sok szónoklatot végighallgattál már. Nagyrabecsülést és érdeklődést mutattál a szentiratok iránt. Kifejlesztetted az ősi India bölcseinek és szentjeinek nagyságába és dicsőségébe vetett hitet. De ne felejtsd el, hogy ez nem elegendő! A világ sokkal többet akar tőled, akiben megvan az emberiség iránti szeretet, s aki békét és jólétet kívánsz a világnak. Mit fogsz tenni? Szenteltél már néhány gondolatot ennek?

Ne érezd azt, hogy te csak egy átlagos egyén vagy, egy a milliók közül. Ne gondold azt, hogy hacsak nem működsz együtt ezrekkel és ezrekkel szerte a világból, akkor semmi valójában fontos nem vihető végbe. Nem! Elfelejted, hogy minden általad – aki alázatos egyénként tekintesz önmagadra – a megfelelő módon, Istenbe vetett teljes bizalommal, teljes önzetlenségben kiküldött gondolat maga mögött tudja az összes megtestesült és megtestesületlen jóakaró támogatását. Te nem tudod, hogy a világnak mennyi nagyszerű jóakarója van mindenütt, akik lélekben készek arra, hogy segítséget nyújtsanak az önzetlen munkálkodóknak!

Minden gondolat, amit kibocsátasz vibráció, mely soha nem pusztul el. Tovább rezeg az Univerzum minden részecskéjében, és ha gondolataid nemesek, szentek és erőteljesek, akkor beállítják minden együttérző elme vibrációját. Minden hozzád hasonló ember tudattalanul is veszi az általad kivetített gondolatot, és saját kapacitásának megfelelően hasonló gondolatokat bocsájt ki. Az eredmény pedig az, hogy anélkül, hogy ismernéd munkád konzekvenciáit, hatalmas erőket lendítesz mozgásba, melyek együtt munkálkodnak az önzők és gonoszak által kibocsátott alacsonyrendű és gonosz gondolatok legyűrésén. Mint ahogyan a nap megállás nélkül párává alakít minden csepp vizet a föld felszínén, s ahogyan a felszálló pára felhők formájában összegyűlik, minden gondolat, amit saját magányos sarkodból vetítesz ki, felemelkedik és lebegve szétterjed a térben, egyesül a hozzád hasonlatosak által kibocsájtott hasonló gondolatokkal, végül mindezek a szent gondolatok rettenetes erővel alászállnak, hogy leigázzák és elpusztítsák a jelenleg a jó legyőzésével fenyegető gonosz erőket.

Ha ezen üzenet minden olvasója kitűzi, hogy naponta egy órát a meditációnak és béke-gondolatok kivetítésének szentel, emberek ezrei teszik majd ugyanazt minden nap, s az ilyen egyesített gondolat-kivetítés teljes hatása felbecsülhetetlen. Nem csupán az együttműködésben részt vevő minden egyes személy egyéni ereje lesz jelen, hanem a Láthatatlan Segítőktől, a mindig jelen lévő Mesterektől, a Vidéháktól[1] kapott hozzáadott erő is, akik csendben vezetni, és a helyes ösvény követésére fogják bírni a résztvevőket.  Ők azok a Nagyszerű Létezők, akik belépnek minden jó és jámbor ember intellektusába és érzelmeibe, és az adott személyt az emberiség szolgálatának eszközeként használják fel.

Nem fogod hát megtenni azt az újévi fogadalmat, hogy naponta legalább egy órát szentelsz a meditációnak és a béke gondolatai kisugárzásának azért, hogy a jelenlegi problémák és a világ felfordulása eltűnhessenek?

Ez egy nagyon egyszerű dolog, amit megtehetsz – mégis a Mindenható és az Ő megbízottainak válasza nagy értékű lesz!

Fordulj hát saját egyéni kérelmeddel Istenhez, és kérd meg arra, küldjön neked Fényt, hogy a béke megteremtésében és a boldogság terjesztésében segíthesd az emberiséget!

Áldjon meg az Úr mindannyitokat a béke boldog új évével, sok, és spirituális fejlődéssel!

Szvámí Sivánanda

(A fordítás a The Divine Life Magazine 2017. januári számában megjelent szöveg alapján készült.)

[1]Vidéha(mukta) – vidéhamukta: a végső felszabadulást elért bölcs

További újévi tanításokat/üzeneteket itt olvashatsz: