Órai mantrák (gadzsánanam mantra)

A Sivananda jógafoglalkozásokat a gadzsánanam mantra éneklésével kezdjük az egész világon. Gadzsa, azaz Ganésa mantrája az akadályokat hárítja el az utunkból. Guha, másik nevén Szubramánja mantrájának rezgései a negatív erőket semmisítik meg. A harmadik versben Szaraszvatí isteni anyát tiszteljük, aki a tudással és a művészeti hajlammal áld meg minket. Ezt követően a Mestereket dicsőítjük, akik ránk hagyták a tanítást és a módszereket, mellyel elérhetjük a tökéletes boldogságot. Az ötödik mantra ismét az isteni anya egy másik aspektusát jeleníti meg, Gaurit aki spirituális és anyagi jólétet biztosít gyermekeinek. Az utolsó vers a tanító-tanítvány kapcsolatát erősíti.

gadzsánanam bhúta-ganádi-szévitam
kapittha-dzsambú-phala-szára-bhaksitam
Umá-szutam sóka-vinása-káranam
namámi vighnésvara-páda-pankadzsam

Leborulok Vignésvara (Ganésa) lótuszlábai előtt, aki Umá (Siva) fia és a szomorúság elűzője, akit bhúták (angyalok) seregei szolgálnak, az elefántfejű előtt, aki szívesen fogyasztja a Kapitta és Dzsambú gyümölcs húsát.

sad-ánanam kunkuma-rakta-varnam
mahá-matim divja-majúra-váhanam
Rudraszja szúnum szura-szainja-nátham
Guham szadáham saranam prapadjé

Mindig menedéket találok a hat arcú Guhában (Szubrahmanja, a negatív gondolatok elűzője), akinek színe olyan mélyvörös, akár a kunkuma, aki oly nagy tudással bír, akinek járműve az isteni páva, aki Rudra (Siva) fia, és aki a dévák (angyalok, istenségek) seregeinek vezére.

já kundéndu-tusára-hára-dhavalá
já subhra-vasztrávritá
já víná-vara-danda-mandita-kará
já svéta-padmászaná
já brahmácsjuta-sankara-prabhritibhir
dévaih szadá púdzsitá
szá mám pátu Szaraszvatí bhagavatí
nihsésa-dzsádjápahá

Védjen meg engem Szaraszvatí istennő (bölcsesség, kreativitás, tudás istennője), aki olyan fehér fűzért visel, mint a kunda-virág, vagy mint a hold és a hó, akit mindig tiszta fehér öltözékben ábrázolnak, akinek a kezét vínák (húros hangszer) legjobb nyaka díszíti, akinek székhelye egy fehér lótusz, akit Brahmá, Visnu, Siva és az összes istenségek imádnak, aki az ostobaságot teljesen elűzi belőlünk.

óm
namah Sivája guravé
szacs-csid-ánanda múrtajé
nisprapancsája sántája
(srí) Sivánandája té namah
Srí Visnudévánandája té namah

Üdvözlet Siva gurunak (Sivánandának), aki az Abszolút Létezés-Tudás-Üdvösség megtestesítője, akiben a világiasság nem létezik, és aki örökké békében él. Üdvözlet Sivánandának!
Üdvözlet szvámí Visnudévánandának!

óm
szarva-mangala-mángaljé
sivé szarvártha-szádhiké
Saranjé Trjambaké Gauri
Nárájani namó ‘sztu té
Nárájani namó ‘sztu té

Üdvözlöm a háromszemű Siva menedékadó, üdvözítő asszonyát, Gaurít,
Nárájanít, aki mindenben szerencsét hoz, és aki minden kívánságot teljesít (spirituálist és anyagit egyaránt).

óm
szaha náv avatu, szaha nau bhunaktu
szaha vírjam karavávahai
tédzsaszvi náv adhítam asztu, má vidvisávahai

óm. Védjen meg mindkettőnket (tanítót és tanítványt), legyen bennünk egyszerre öröme! Adassék meg, hogy ketten együtt nagy dolgot vigyünk végbe, ragyogó legyen, amit megtanulunk, és harag soha ne álljon közénk!

óm sántih, sántih, sántih

óm béke, béke, béke