Mírábai

„Mírábai, az isteni odaadásáról elhíresült hölgy”

India szentjei között, az isteni odaadásáról elhíresült hölgy, párját ritkítja. Mírábai India egyik legkedveltebb költő-szentje még napjainkban is. Költeményei gudzsaráti nyelven maradtak fenn. Bhadzsanjai (énekei) extatikus istenszeretettel vannak átitatva.

1498-ban született Észak-India Radzsput tartományában egy nemesi család gyermekeként. Amikor három éves volt, apja kapott egy Krisna múrtit egy arra járó szádhutól (bölcstől). Mírá amint meglátta a múrtit rögtön beleszeretett, nem volt hajlandó mindaddig enni, amíg neki nem adták a múrtit. Mindig szeretett Krisnájának énekelt és táncolt. Elhatározta, hogy Krisna lesz a barátja, a szerelme, sőt a férje is. Egy alkalommal amikor édesanyjával esküvői menetet láttak, megkérdezte anyját, hogy neki ki lesz a férje. Az anyja tréfásan azt válaszolta, hogy a te férjed már Srí Krisna.

Édesanyja halálával elvesztette egyetlen támogatóját is. Apja feleségül kényszerítette Bódzs Rádzs herceghez.

Mírá kötelességtudóan szolgálta a férjét, de élete középpontjában Krisna maradt. Megtagadta a családi istenség Durgá istennő imádatát, amivel férje egész családját magára haragította. Ez idő tájt már elterjedt Mírá odaadásának híre, szentként kezdték tisztelni az egész régióban. Bhadzsanjait énekelték szerte a tartományban. Híre a mogul Akbar császár fülébe is eljutott. Akbar, lévén esküdt ellensége Bódzs Rádzsnak, csak álruhás koldusnak álcázva magát jutott Mírá közelébe. Akbart olyannyira lenyűgözte Mírá lélekteljes odaadó éneke, hogy távozásakor egy felbecsülhetetlen értékű nyakláncot helyezett Mírá múrtijának lába elé. Később tudomására jutott Bódzs Rádzsnak  Akbar látogatása, mire rettentő haragra gerjedt. Főbenjáró bűnt követett el, hindu hercegnő létére lehetővé tette, hogy egy muzulmán megpillanthassa az arcát. Megparancsolta Mírának, hogy kövessen el öngyilkosságot, vesse magát a folyóba. Mírá tisztelte férjét és bár teljesen ártatlan volt a történtekben, mégis teljesíteni akarta kegyetlen parancsát, amikor a folyónál Krisna jelent meg előtte, és megparancsolta neki, hogy menjen Vrindávanba, ahol nyugodtan imádhatja Őt.

Néhány követőjével elindult Vrindávanba, ahol átadta magát Krisna teljes imádatának. Férje időközben rájött, hogy igazságtalanul vádaskodott, s a szent asszony bocsánatát kérve, visszahívta az otthonukba. Mírá hazament a férjével, aki ezentúl támogatta őt mindenben. Sajnos nem tartott sokáig, férje a mogul uralkodókkal vívott háborúban elesett, így Mírá megözvegyült. Apósa az özvegyek önként vállalt tűzhalálára, a szatira akarta kényszeríteni. Mírá azonban megtagadta, mondván, hogy az ő igazi férje, Srí Krisna nem halt meg. A család többször is megpróbálta megölni, hol mérges kígyót csempésztek az ágyába, hol mérget kevertek az ételébe. De Mírá csodás módon mindig megmenekült, mivel az Istenség Legfelsőbb Személyisége az Úr Krisna védelmére bízta magát.

Ezek a lelki gyötrelmek elviselhetetlenekké váltak számára, így hát miután Krisnához imádkozott, elhagyta a palotát harmincadik életéve körül, Mathurába zarándokolt, majd Vrindávanba, s végül Dvárakába költözött. Mírábai ideje nagy részét a Krisnához való imádkozás tette ki. Extázisban táncolva lépett be a dvárakai templomba, a nehéz ajtók maguktól becsukódtak mögötte. Mire követői bejutottak a templomba, már csak Mírá ruháját találták meg Krisna múrtiján, ő maga azonban eltűnt. Visszatért a lelki világba, hogy szeretett Krisnáját örökké szolgálhassa.

Mentés