Lelkiismeret

Részlet Szvámí Sivánanda: Utak a boldogsághoz című művéből.

A lelkiismeret a lélek lámpása, amely szíved mélyén világít. A mennyei fénynek egy kis sugara ez, mely tudatosítja a Benned Lakozó jelenlétét, az igazság és szentség isteni törvényeinek megalkotóját. Mindannyiszor felemeli tiltakozó hangját, ha urának gondolataival vagy cselekedeteivel nem ért egyet. A lelkiismereted hangján az Önvaló szólal meg, mely igennel vagy nemmel válaszol, valahányszor erkölcsi dilemmába kerülsz. Ez a belső hang szólít fel arra, hogy megtegyél, vagy ne tegyél meg valamit. A lelkiismeret a belső tanú. A lelkiismeret az igazság egy formája. Cselekedeteink rendkívül érzékeny mérlege, tetteink, érzéseink helyesnek, vagy helytelennek minősítése. Képes­ség, mely segítségével különbséget tudunk tenni jó, és rossz között, egy belső, irányító hang.

A kötelességtudat, és az alaposság a lelkiismeret formái. A lelkiismeret erkölcsi adottság, mely az erény és az isteniség útját mutatja. Olyan halkan szól hozzád, hogy alig lehet meghallani. Könnyű elnyomni, hangja mégis oly’ tiszta, hogy lehetetlen figyelmen kívül hagyni. Felette áll minden racionális érvnek, parttalan vitának. Ha megszólal, azonnali, kötelező érvényű parancsot ad, utasít, hogy merítkezz meg az erkölcsi tisztaság vizében.

Az igazság, a bátorság, az igazságosság, a lelkiismeretet ékesítő eré­nyek. A lelkiismeret tudatossá teszi számunkra magatartásunk, szándékunk erkölcsileg helyes, vagy helytelen voltát, miközben életben tartja azt a belső késztetést, hogy jót cselekedjünk, és jók legyünk. Egyfajta nevelő, mely meg­mondja, hogy „Tégy így, avagy úgy!”, máskor pedig figyelmeztet, hogy: „Ez helytelen, ezt ne tedd!”

Hogyan működik a lelkiismeret?

Ha rosszat teszel, lelkiismeret-furdalásod támad. Halk, tiszta, meg nem szűnő hangon szól hozzád: „Ne tedd ezt barátom, ez csak bajt hoz rád!” Előbb szelíden megdorgál, mielőtt keményen megbüntetne, mint egy ítélő bíró. A gyáva azt kérdi: „Biztonságos ez?” A fösvény azt kérdi: „Mi hasznom származik belőle?” A hiú azt kérdi: „Híressé lehetek általa?” A lelkiismeret azt kérdi: „Helyes ez?” Arra biztat, hogy válaszd a jót, a rossz helyett. Mindig az első megérzés bizonyul helyesnek.

Ha úgy érzed, hogy a szíved nehézzé válik, ha nyomást érzel a gyomrodban, ha eluralkodik rajtad a szégyen és a csüggedés, tudnod kell, rosszat tettél. Ha lelkes és jókedvű vagy, az biztos jele annak, hogy helyesen jártál el.

Mikor bízhatjuk magunkat lelkiismeretünkre?

Az élvezetre hajló elméd sürgetését ne téveszd össze a lélek sugallatával!

Az ösztönös, vágyakkal teli elme szava mindig félrevezet. Az alantas elme okozza bukásodat. A lelkiismeret csak akkor tud szabadon kiteljesedni, ha tulajdonosa minden cselekedetében felhagy az önzéssel. Ezért nem hagyatkozhatsz kizárólag a lelkiismeretedre mindaddig, míg elmédet és szívedet meg nem tisztítottad a személyes előítélettől, és részrehajlástól. Az emberi bűn és gyengeség elhallgattatja a lelkiismeretet. A lélek alig hallható hangját elfojtja az érzelmi konfliktusok, az alantas ösztönök és a test követelőzésének moraja. A lelkiismeret csak megfelelő viselkedéssel és az erkölcsi szabályok betartásával ébreszthető fel és hallható ismét tisztán.

Hasonló tanításokat ide kattintva olvashatsz.