Fohász a mindenséghez megzenésítve

Fohász a mindenséghez

Fogadjátok szeretettel Polonkai Tamás HariDásza által megzenésített Fohászt.

Szvámí Sivánanada: Fohász a Mindenséghez

Óh Irgalom és Szeretet mindenek felett álló Ura
Alázattal köszöntünk Téged.
Te mindenütt jelenlévő, mindenható és mindentudó.
Te Szacs-Csid-Ánanda.
Te határtalan létezés, tudás és üdvösség.
Te benne élsz minden teremtett lényben.
Add, hogy szívünk megértő, látásunk tiszta legyen!
Adj nekünk nyugodt elmét, hitet, odaadást és bölcsességet!
Adj nekünk belső szellemi erőt, hogy ellenálljunk a kísértésnek
és uraljuk elménket!
Szabadíts meg minket az önzéstől, a testi vágyaktól, a haragtól,
kapzsiságtól, gyűlölettől és a féltékenységtől!
Töltsd el szívünket isteni erényekkel!
Add, hogy téged lássunk minden névben és formában!
Add, hogy téged szolgáljunk minden névben és formában!
Add, hogy örökké emlékezzünk Rád!
Add, hogy örökké zenghessük dicsőséged!
Add, hogy ajkaink örökké hordozzák Nevedet!
Add, hogy benned éljünk mindörökkön örökké!