Családról, boldogulásról

Családról, boldogulásról

Szvámí Csidánanda szépséges gondolatai családban élőkhöz. Milyen irányelveket kövessünk, ha boldog, egészséges életet szeretnénk élni.

„Hinduként négy, vagy öt dolgot szeretnék elmondani Neked. Azokban az otthonokban, ahol tisztelik az öregeket, ott megtelepszik a jólét. Máshol, ahol lenézik az apát, az anyát, nagyapát, nagyanyát, nagynénét, a nagybátyát, ahol hiányzik a gyöngédség, ott nehezebben boldogulnak.

Az emberekben ez nem tudatosul, ezért amikor boldogtalanok, és nyomorultul érzik magukat, sehogyan sem képesek a nehézségeiket legyűrni, nem értik, miért sújtja őket a balszerencse. A kiváltó ok a saját viselkedésükben rejlik, mert megsértik ezeket a törvényeket, azután keresik a magyarázatot a csillagok állásában, a kedvezőtlen gazdasági körülményekben, a bevétel-kiadási egyenlegben. Ott bizony rossz helyen keresgélnek, ott nem találják meg a dolgok valódi miértjét, így az alapelvet továbbra is figyelmen kívül hagyják. Abban a családban ahol tekintettel vannak az idősekre, ahol tisztelettel övezik őket, abba az otthonba beköszönt a jólét.

Másodszor, ott, ahol a nőket megbecsülik, ahol megérdemelten, nap, mint nap piedesztálra emelik őket, ott haladnak előre. Hol is mutatkozhatnék meg az emberség máshol, mint a nőkkel szembeni viselkedésben? A Legfőbb Anya az, akiből az egész Univerzum élete ered. Éppen ezért, ahol az anyákat, a nőket szeretettel, megbecsüléssel veszik körül, abban az otthonban jól boldogulnak. Másutt a nőkkel tiszteletlenül, durván, esetleg kíméletlenül bánnak. Ezeket a házakat, melyek asszonyok sírásától hangosak, ahol nők könnyeiket hullatják, a bőség messze elkerüli.

Harmadszor, a nőkhöz szólok. A szerénység olyan tulajdonság, mely önmagához vonzza a boldogulást. Egy nő legszebb ékszere az egyszerűség, a szelídség. Éke a nőnek, szépsége a leánynak nem a viselt ékszerekből, drága ruhákból árad. Nem! Önmagában ez nem szépség! Akkor hát mi is az értéke a test szépségének? Abban a pillanatban majd, amikor a tested elhagyod, az haszontalanná válik számodra. Így hát a nő valódi bája, lelkének nemességéből ered. Ha egy nő nem hivalkodó, ha szemérmes, akkor hódolatra méltóvá válik, otthonába a jólét szolgául szegődik, cselédje lesz a családnak.

Néha szomorúan látjuk, hogy egy modern, előkelő közösségbe született nőben nem találunk semmilyen nőiességet. A női természetet az ő gyöngédsége, kecsessége, kedvessége, türelmes, és megbocsájtó lelkülete adja. Az ilyen nő a mi szemünkben istennővé válik. Ha mindezek hiányoznak, ha egy nő éles nyelvű, ha epés megjegyzéseket tesz, avagy megkeseredett és ellenséges, a jómód távol marad. Távol marad akkor is, ha minden tekintetben olyannak szeretne mutatkozni, mint egy férfi. Természetesen, jogosan formál igényt az egyenjogúságra, minden vonatkozásban azonban nem lehetnek egyformák. Ha a nő nem tud ettől a fixa ideától szabadulni, akkor elveszíti minden báját, erényességét és tisztaságát, azokat a becses értékeit, melyet Istentől eredendően kapott. A Védák azt hirdetik: „Ahol a nőket mély tisztelettel övezik, ott táncra perdülnek az istenek”. Ahol a nők nem érdemlik ki ezt a tiszteletet ott a boldogulás is elmarad.

És végül, de nem utolsó sorban, áldott az otthon, ahol Isten tisztelete megmutatkozik a mindennapok gyakorlatában. Ezek a családok kegyelemben és boldogságban élnek. Minden reggel, amikor felébredsz, mondj köszönetet tested egészségéért, elméd tisztaságáért, az energiáért, melyet a magad és a közösség javára fordíthatsz. A nap végén pedig köszönd meg Istennek az Ő ajándékait, a szép időt, a tiszta levegőt, életerődet és az egészségedet. Adj hálát a lehetőségért, melyet kaptál, hogy önmagad gyarapíthattad, másokat támogathattál, számukra hasznos lehettél. Ha minden napod hálaadás, ha minden nap hajlékodba hívod Istent, magadhoz vonzod a sikert. Ott, ahol felhangzik az ima, Isten szinte kézzelfoghatóvá válik, ott ahol ez a természetfeletti erő jelen van, kell-e még a jólétről elmélkednünk? Minden, ami jó, minden, ami áldott, átjárja az otthont, szétárad a házban.

Ahol Isten jelen van, a dolgok kedvezően alakulnak, áldottá válnak, és magától értetődően gyarapodnak, mint ahogyan a fény világosságot hoz, a világosság pedig láthatóvá tesz dolgokat. Ha azt szeretnéd, hogy a prosperitás melléd szegődjön, adj hálát! Ne gondold, hogy a templom az egyedüli hely ahol köszönetet mondhatsz, ahol imádkozhatsz. Mindezt az otthonodban is megteheted. Engedd, hogy hajlékodat áthassa ez a szellemiség! Legyenek a nők a szerénység, a tisztaság a romlatlanság és a szívélyesség mintái. A család gyermekei, férfitagjai adják meg a kellő tiszteletet nekik, legyenek kedvesek, udvariasak e hölgyekhez, és mutassák gyermekeiknek a szülői szeretet példáját. Ha mindezek teljesülnek, a nincs, a nehézségek és a szükség eltűnnek a házadból.

A bölcsek egyetemes igazsága: „Jólétet az ember viselkedésével teremt”. Minden külső tényező csak másodlagos.”

– Szvámí Csidánanda

(Szvámí Csidánanda Sivánanda Mester egyik megvilágosodott tanítványa, aki Sivánanda Mester után a risikési ásram és az Isteni Élet Társasága szervezet vezetője volt, míg ő is el nem hagyta a földi létet.)

Hasonló tanításokat ide kattintva olvashatsz.